Hnojisko pri majetkoch

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Zloženie hnojiska je hnoj a už pribúda aj komunálny odpad. Hnoj pochádza od hovädzieho dobytka a koní.

Snežienky

Lokalita sa nachádza pri Štátnych majetkoch v Poprade ( smerom od starého juhu po chodníku na Kvetnicu ). Je po ľavej strane poľnej cesty do Gánoviec. Zloženie tvorí hnoj pochádzajúci od kráv a koní, nachádza sa tu aj slama, videli sme tu už aj komunálny odpad ( pet fľaše...)