skládka KO, časť Mechenice

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Podhorany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Nejde o žiadnu environmentálnu záťaž, pretože skládka bola zrušená a príroda na jej mieste vyčistená.