skládka KO, pod Vinohradom

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Žirany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Hôrkáci

Zariadenie na zbera a zneškodnenie odpadov.