Rimavská Píla - Smetisko

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj kraj, okres Rimavská Sobota, obec Tisovec
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Základná škola, Tisovec

Identifikácia záťaže

Základná škola, Tisovec

Skládka pevného odpadu umiestnená v dolnej časti Rimavskej Píly . Skládka nie je oplotená. Odpadový materiál je neusporiadane uložený po celom okolí. Odpad nie je separovaný. Na odvoz odpadu je pri mieste skládky umiestnený železný kontajner.