pri židovskom cintorine

  • Lokalizácia: Trnavský kraj kraj, okres Skalica, obec Brodské
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Bobríci

Identifikácia záťaže

Bobríci

komunálny odpad