Hnojisko pri poľnej ceste

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Poprad
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Hnojisko sa nachádza v blízkosti poľnej cesty, vedúcej poza záhradkársku osadu za železničnou traťou smerom na Gánovce - cca 700 metrov od záhradkárskej osady.

Snežienky

Táto environmentálna záťaž - hnojisko - sa nachádza po pravej strane poľnej cesty, ktorá vedie z Popradu poza záhradkársku osadu do Gánoviec. Jej zloženie predstavuje hnoj, ktorý je na mnohých miestach prerastený rastlinami ( napr.aj pšenicou ).