DSKO a hnojisko

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Tvrdošovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže