Nelegálna skládka odpadu za areálom Autobusovej stanice v Starej Ľubovni

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

V zadnej časti Autobusovej stanice v intraviláne mesta Stará Ľubovňa. Pri železničných koľajach sa nachádza čierna skládka odpadu (plastové a sklenené fľaše, plechové nádoby od nápojov, ohorky).

Mudrlanti

EZ sa nachádza priamo v meste Stará Ľubovňa, v areáli autobusovej stanice, vedľa vlakových koľají. Neďaleko tečie rieka Poprad. EZ je tvorená prevážne komunálnym odpadom, ale našli sme tam aj kostru zvieraťa.