neriadená skládka Podmanín

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, obec Považská Bystrica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže