Nelegálna skládka odpadu vo vstupnej časti obce Údol

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Údol
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Niekoľkoročná skládka sa nachádza v miestnom potoku a na jeho brehoch vo vstupnej časti obce Údol. Ide o zmes stavebného a komunálneho odpadu, je zasypávaná zeminou. Zapácha a škodlivé látky sú odnášané vodou a presahujú do spodných vôd.

Mudrlanti

EZ sa nachádza na začiatku obce Údol, neďaleko družstva Údol, v smere od Plavnici. Skládka je presypaná zeminou, ale je vidno aj jej pôvodný obsah = stavebný a komunálny odpad, a aj na jej povrchu sa nachádzajú novonavozené odpady – väčšinou stavebný odpad. Hneď pod svahom je malý potôčik, ktorý miestni volajú Údolčanka.