obaľovačka

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, obec Nitrianske Sučany
  • Druh: Priemysel a ťažba NS
  • Typ: Otázková
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

V areáli sa nachádza kompostáreň Vepos, súhlas na prevádzku vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi