Čierna skládka komunálneho odpadu na brehu rieky Poprad

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Čierna skládka sa nachádza na brehoch rieky Poprad, neďaleko hlavnej cesty z Plavnice do Malého Lipníka. Ide prevažne o komunálny odpad /matrace, nábytok, elektronické spotrebiče, oblečenie...

Mudrlanti

EZ sa nachádza na brehu rieky Poprad, medyi obcami Údol a Plavnica, po pravej strane cesty smerom na Údol. Skládka je tvorená prevážne komunálnym odpadom.