Skladka komunálneho odpadu

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Levoča, obec Korytné
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Špeciálna základná škola, Krompachy

Identifikácia záťaže