Skládka pri kameňolome

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Táto skládka sa nachádza v blízkosti kameňolomu a na otvorenom priestore, ktorý je ohradený. Videli sme v nej množstvo druhov odpadov - pet fľaše, hnoj, betónové kusy, tehly, igelitové sáčky a pod. Najväčšou záťažou pre prírodu je podľa nás dlhodobý rozklad materiálov na tejto skládke.Táto skládka sa nachádza v blízkosti kameňolomu a na otvorenom priestore, ktorý je ohradený. Videli sme v nej množstvo druhov odpadov - pet fľaše, hnoj, betónové kusy, tehly, igelitové sáčky a pod. Najväčšou záťažou pre prírodu je podľa nás dlhodobý rozklad materiálov na tejto skládke.

Tajkáči

Skládka sa nachádza v zákrute poľnej cesty zo Spišskej Teplice do Svitu. Priestor bývalého lomu na vápenec sa rekultivuje - vozí sa tu prevažne stavebný odpad. Cez plot ľudia "priložia", čoho sa chcú zbaviť a keď sa im nechce prehadzovať cez plot, vysypú to pri ceste. Takto skládka vznikla. Videli sme tam pneumatiky, bandasky od oleja, káble, plechovky, komunálny odpad...