hnojisko Kamence

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Miesto, kde sa nachádzalo hnojisko je v poli v blízkosti spevnenej poľnej cesty zo Svitu do Spišskej Teplice.

Snežienky

Hnojisko sa nachádza na poli vedľa poľnej cesty v smere zo Spišskej Teplice do Svitu. Záťaž predstavuje hnoj, slama a vytekajúca " močovka ".