hnojisko Veľké lúky

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišská Teplica
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Hnojisko sa nachádza na lúke v blízkosti obľúbeného chodníka popradských bežcov a psíčkarov asi 900 m od Spišskej Teplice po panelovej ceste.

Snežienky

Hnojisko sa nachádza pri obci Spišská Teplica. Spôsobuje zápach v okolí chodníka pre psíčkarov. Okrem vytekajúcej hnojovice sa v okolí hnojiska nachádzajú odpadky a splašky.