skládka TKO Zelenô

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Beňuš
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže