skládka Za tehelňou

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Spišský Štiavnik
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Táto skládka sa nachádza za obcou Spišský Štiavnik, pri kaštieli. Jej zloženie tvorí prevažne komunálny odpad tvorený najmä obyvateľmi obce.

Tajkáči

Záťaž sa nachádza na ľavej strane cesty od Kaštieľa smerom do Hôrky asi 80 m od križovatky do Vydrníka. Záťaž je sanovaná, našli sme len vegetáciou prerastené kopy neidentifikovateľného odpadu. Našli sme fólie i nastreľovaciu pištoľ.