skládka nad Oravcami

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj kraj, okres Banská Bystrica, obec Oravce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Ochrancovia prírody

Identifikácia záťaže

Ochrancovia prírody

Skládka sa nachádza nad družstvom v Oravciach. Blízko sú polia, lúky a lesy. Ku skládke vedie asfaltová cesta, ktorou by sme sa dostali do susednej dediny Dúbravici. Kvôli zle sprístupnenému terénu, skládku nie je dobre vidieť z cesty.