hnojisko Vysoký les

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Hnojisko za nachádza medzi obcami Štrba a Važec, po ľavej strane starej cesty v smere od Štrby. V jeho okolí sú polia a lúky. Prístup k nemu je od hlavnej cesty, je to poľná cesta, podklad tvorí spevnená betónová plocha, ktorá je ohraničená betónovým plotom. Zloženie hnojiska predstavujú výkaly hospodárskych zvierat, ktoré sa využívajú na hnojenie.

Tajkáči

V blízkosti cesty z Važca do Štrby cca 200 metrov od križovatky Jánošíková stupaj. V blízkosti sa nachádza maloplošný chránený areál Pastierske.