Nelegálna skládka, v juhozápadnej časti obce Orlov

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Orlov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Čierna skládka sa nachádza v intraviláne obce Orlov, 150 m od rieky Poprad a 100 m od Orlovského rybníka. Je na svahu vedľajšej cesty z Orlova do Plavča. Ide prevažne stavebný a menej o komunálny odpad /matrace, oblečenie, pneumatiky, nábytok...

Mudrlanti

EZ sa nachádza na konci obce Orlov v smere na Plaveč. Neďaleko tečie rieka Poprad a nachádzajú sa tu aj štrkoviská. EZ je tvorená prevážne stavebným a komunálnym odpadom.