Hraň

  • Lokalizácia: Košický kraj kraj, okres Trebišov, obec Hraň
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: ,

Identifikácia záťaže