skládka Štrbské Pleso

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, obec Vysoké Tatry
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza smerom na Starý Smokovec na ľavej strane cesty za pravotočivou zákrutou, približne 30 metrov od cesty.

Tajkáči

Skládka sa nachádza asi 80 m od dopravnej značky koniec obce Štrbské Pleso. - cesta 537. Skládka je sanovaná, zarastená vegetáciou. Je zrejmý pokus o zalesnenie - sadeničky sa tu však veľmi neprijali. V mieste, kde sa terén znižoval ide o zarovnané miesto v dĺžke asi 150 m.