skládka Baňa Chorkov

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Púchov, obec Lúky
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže