skládka TKO

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Liptovská Teplá
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o čiastočne rekultivovanú skládku v blízkosti cesty, je oplotená a uzatvorená, v súčasnosti sa tu pravdepodobne už odpad nevyváža. Skládka sa nachádza pri farme a blízkom priemyselnom areály. Skládka je prekrytá zeminou, zarastá, napriek tomu sme mohli vidieť zvyšky komunálneho odpadu.

Greenpeaces

Skládka je oplotená a za plotom sú viditeľné veľkoplošné kontajnery a prázdna betónová nádrž.