Hnojisko pri diaľnici

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Environmentálna záťaž sa nachádza nad severnou diaľnicou D1 zo smeru od L. Mikuláša do Popradu. Nachádza sa zo smeru od Tatranskej Štrby do Štrby, približne 130 metrov od zaniknutej osady Šoldov.

Snežienky

Toto hnojisko sa nachádza medzi diaľnicou D1 a starou cestou zo Štrby do Važca, približne 150 metrov od zaniknutej osady Šoldov ( vľavo od poľnej cesty v smere od cesty medzi dedinami ).