Hnojisko nad Štrbským potokom

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Štrba
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

EZ sa nachádza 250 metrov od cesty zo smeru od Štrby na Važec.