skládka TKO

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Lúčky
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita sa nachádza v blízkosti záhradkárskej oblasti, je upravená, znečistenie predstavujú zvyšky kompostového odpadu, mali sme však možnosť vidieť aj komunálny odpad - vedrá, PET fľaše, igelitové vrecia...