skládka TKO

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Hnúšťa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Gumkáči

Táto EZ sa nachádza mimo mesta Hnúšťa pri hlavnej ceste. Tvar skládky je v podobe trojuholníka, fotografiu získanú z internetu prikladáme.Táto skládka bola projektovaná v 90-tych rokoch na tri etapy. Prvá etapa je už uzavretá, už je to aj zelené. Teraz sa usiluje mesto predĺžiť životnosť druhej etapy. Stroj vážiaci viac ako 20 ton smeti stláča a presýpa ich so zeminou. Takto sa vrstvu smetí podarí stlačiť o jeden a pol až dva metre. 2. etapa trvá do roku 2019 a potom by mala začať tretia etapa. Ide o tuhý komunálny odpad.