Skládka pri železničnej trati

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Nová Lesná
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza vedľa štrkom vysypanej cesty, ktorá vedie od Veľkého Slavkova do Novej Lesnej,popri železničnej trati. V súčasnosti sú na jej oboch stranách zábrany, v minulosti tu bolo odpadu viac, dnes už je ho menej. Ide o komunálny odpad - kartóny, dlaždičky, zvyšky asfaltu,fľaše...