Pod Kalváriou - skládka odpadu

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj kraj, okres Topoľčany, obec Topoľčany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Greenpeaces

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

Ide o komunálny odpad všetkého druhu