skládka TKO Pohorelská Maša

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Pohorelá
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže