Skládka KO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Prešov, obec Víťaz
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Špeciálna základná škola, Krompachy

Identifikácia záťaže