Studené skládka KO I v štrkovni

  • Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, obec Most pri Bratislave
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

enviróza90042

Záťaž sa nachádza tesne popri ceste z Dunajskej Lužnej do Studeného. Nevidno ju, ohraničuje ju les. Všade okolo je poľnohospodárska pôda.