Skládka pri Veľkom Slavkove

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Veľký Slavkov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Tajkáči

Identifikácia záťaže

Tajkáči

Skládka sa nachádza približne 800 metrov od družstva asi 60 metrov od žel. trate z Veľkého Slavkova do Starého Smokovca. Je vzdialená od cesty E354 asi 100 metrov. Množstvo odpadu je roztrúsené na veľkej ploche. Nachádza sa tam stavebný odpad, biologický, komunálny odpad, ale aj pneumatiky.