Pri náučnom chodníku

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Poprad, obec Svit
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Snežienky

Identifikácia záťaže

Snežienky

EZ sa nachádza v prímestskej časti Svitu, v Podskalke, za rodinnými domami tesne pri novootvorenom náučnom chodníku ( v ochrannom pásme TANAPu ). Zdokumentovali sme viditeľný komunálny odpad - železný šrot, drevo, igelitové vrecia...

Tajkáči

Ide o lokalitu za domami časti Svitu - Podskalky. Zistili sme prítomnosť 1 autovraku a plechy zo strechy.