skládka pri rieke Poprad

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plaveč
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza na juhozápad od obce Plaveč neďaleko rieky Poprad. EZ je tvorená prevážne komunálnym a stavebným odpadom. Odpad je porozhadzovaný po okolí.