hnojisko Medzi potokmi

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Trvalé hnojisko sa nachádza na kopci nad poľom v extraviláne obce Plavnica. Ide o environmentálnu záťaž bez realizovaných opatrení.

Mudrlanti

EZ sa nachádza medzi obcami Plaveč a Plavnica, po ľavej strane cesty na Plavnicu. Na opačnej strane cesty tečie rieka Poprad. EZ je tvorená biologickým odpadom – poväčšine roykladajúcou sa slamou a senom.