skládka Táboriska

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Plavnica
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Krúžok - Dobrovoľník - "Anjel"

Skládka je na hranici intravilánu obce, vedľa potoka Plavnica za futbalovým ihriskom. Nie je vidieť žiadne opatrenia. Environmentálna záťaž nie je zrekultivovaná a miesto navonok vyzerá ako rozsiahla nelegálna skládka odpadu.

Mudrlanti

EZ sa nachádza vo východnej časti obce Plavnica, za futbalovým ihriskom. Neďaleko tečie rieka Poprad. EZ je tvorená prevážne stavebným a komunálnym odpadom a je vidieť, že bola sanovaná – je prekrytá zeminou.