Skládka oproti autobusovej zastávke v obci Čirč

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Čirč
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza na pravej strane cesty č. 77, oproti odbočke na obec Čirč. V tesnej blízkosti tečie rieka Poprad. EZ je tvorená prevážne stavebným a komunálnym odpadom a v minulosti už bola sanovaná – prekrytá zeminou.