Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza na pravej strane cesty č. 68 zo Starej Ľubovne do obce Hraničné. Jedná sa o funkčnú skládku, kde sa do dnes aktívne ukladajú všetky druhy odpadu okrem nebezpečného.