Skládka vedľa poľnej cesty

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Vyšná Voľa
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na okraji lesa v úžľabine. Dostaneme sa k nej z Vyšnej Vole - koniec obce vľavo po poľnej ceste. Obsahuje plasty, sklo a iný domový odpad, ktorý tam obyvatelia obce aj teraz vyvážajú. Skladá sa z viacerých ohnísk.