bývalá riadená skládka TKO Zámostie

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Trenčín
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže