skládka TKO

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Topoľčany, obec Preseľany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 12

Identifikácia záťaže

Greenpeaces

komunálny a stavebný odpad