Skládka "na hrane"

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Bardejov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka je na asi 5-metrovom útese. Vplyvom Tople sa odpad zanáša až k ÚPRAVOVNI VODY!