Odpad pri garážach

  • Lokalizácia: Prešovský kraj kraj, okres Bardejov, obec Bardejov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: Mudrlanti

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Táto skládka sa nachádza pri garážach na Ťačevskej ulici. Skladá sa z pneumatík, kanistrov a z časti aj z rozbitých tehál. Väčšia časť je vypálená. Pár metrov od nej sa nachádza potôčik, o ktorý sa starajú vlastníci garáží v okolí.