skládka TKO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Brehov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza v meste Brehov a patrí do CHKO Latroica. Skladá sa z rôzneho odpadu - plasty, textil, pneumatiky, igelit...