Skládka komunálneho odpadu

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj kraj, okres Nitra, obec Svätoplukovo
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: školská
  • Body: 3
Anotátor záťaže: EKOEKONÓMOVIA

Identifikácia záťaže

EKOEKONÓMOVIA

Na skládke je uložený komunálny odpad. Oficiálne je na tejto lokalite zákaz sypať odpad. Svedčia o tom aj zákazové tabule. Skládka je občas zhŕňaná. My sme však zistili, že na skládku sa odpad vyváža. Svedčia o tom vysypané potraviny, ktoré nie sú v rozklade.