skládka TKO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Cejkov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza na okraji obce Cejkov. V dĺžke cca 100 metrov je okolo cesty navezený odpad rôzneho druhu. Nachádzajú sa tu plastové fľaše, stavebný odpad, staré handry, sklo aj nalámané konáre.