skládka KO

  • Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, obec Streda nad Bodrogom
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže